Image default

Hiện nay ngoài cai nghiện ma túy tại nhà nhiều người tìm đến các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện để cai ma túy. Sau đây cainghienthanhcong.com xin gửi đến các bạn những cơ sở cai nghiện ma túy uy tín ở Hà Nội

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Bạch Đằng

 Năm 2003, vinh dự được Phó thủ tướng Nguyễn Khánh đến thăm và trao đổi kinh nghiệm cơ bản về công tác cai nghiện ma túy. Năm 2006, ông thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Bạch Đằng (710 đường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) theo tinh thần Nghị định số 147 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 2/12/2003 và Thông tư liên tịch số 15 ngày 12/11/2004 của Bộ Y tế – Lao động – TB&XH. Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y về điều trị cắt cơn giải độc và phục hồi sức khỏe số 27/2006/GCNĐĐKHN-CCGĐ&PHSK ngày 20/6/2006 của Sở Y tế Hà Nội và Giấy phép gia hạn số 504/2010 ngày 20/12/2010; Giấy phép hoạt động số 03/LĐ-TBXH-GPHĐCNMT ngày 5/6/2006 và gia hạn ngày 5/6/2011 của Bộ Lao động – TB&XH.

 • Địa Chỉ: 710, Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
 • ĐT: 02438212229

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội ( sau đây gọi tắt là Cơ sở) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội, hoạt động có thu theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản và trụ sở riêng.

Cai nghiện ma tuý số 1 Hà Nội
Cai nghiện ma tuý số 1 Hà Nội

Cơ sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 • Tên đơn vị: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội
 • Địa chỉ: Xã Yên Bài – huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội
 • Số điện thoại: 024 33.969.119 – số fax: 024 33.969.119
 • Email: cscnmtso1_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 được thành lập theo Quyết định số 6078/QĐ- UBND ngày 29/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội

Đây là cơ sở cai nghiện ma túy được nhiều người biết đến. Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 này trực thuộc Bộ LĐTB&XH .

 • Tên đơn vị: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội
 • Địa chỉ: Yên Bài – Ba Vì – Hà Nội
 • Điện thoại: 0433 969 059 Fax: 0433 969 606
 • Email: cscnmtso2_soldtbxh@hanoi.gov.vn
Trung tâm cai nghiện số 2 Hà Nội

Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội ( sau đây gọi tắt là Cơ Sở) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội , hoạt động có thu theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản và trụ sở riêng.

 Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 3 Hà Nội
Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 3 Hà Nội

Cơ sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hưỡng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 • Tên đơn vị: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội
 • Địa chỉ: Tân Minh – Sóc Sơn – Hà Nội.
 • Điện thoại: 0243.5962684 Fax: 0243.5962684
 • Email: cscnmtso3_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 6077/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội

Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội ( sau đây gọi tắt là Cơ Sở) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội , hoạt động có thu theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản và trụ sở riêng.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội
Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội

Cơ sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 • Tên đơn vị: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội
 • Địa chỉ: xã Yên Bài – huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội
 • Số điện thoại: 024 33.969.058 – số fax: 04 33.969.058
 • Email: cscnmtso4_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 được thành lập theo Quyết định số 6110/QĐ- UBND ngày 30/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội

Cơ sở cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội ( sau đây gọi tắt là Cơ Sở) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội , hoạt động có thu theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản và trụ sở riêng.

Cơ sở Cai nghiện ma tuý số 5 Hà Nội

Cơ sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hưỡng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 • Tên đơn vị: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội
 • Địa chỉ: Xuân Phương – Từ Liêm – Hà Nội
 • Điện thoại: 0243.7631426 Fax: 0243.7631427
 • Email: cscnmtso5_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 5 Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 6129/QĐ- UBND ngày 31/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội

Cơ sở cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội ( sau đây gọi tắt là Cơ Sở) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội , hoạt động có thu theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản và trụ sở riêng.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội
Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội

Cơ sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hưỡng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 • Tên đơn vị: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Đồng- Xã Tân Minh- Huyện Sóc Sơn- Hà Nội
 • Điện thoại: 04.38855.132 Fax: 024.3596.0027
 • Email: cscnmtso6_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 6075/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội

Cơ sở cai nghiện ma tuý số 7 Hà Nội

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội ( sau đây gọi tắt là Cơ Sở) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội , hoạt động có thu theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản và trụ sở riêng.

Cơ sở cai nghiện ma tuý số 7 Hà Nội
Cơ sở cai nghiện ma tuý số 7 Hà Nội

Cơ sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hưỡng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 • Tên đơn vị: Cơ sở Cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội
 • Địa chỉ: Thôn Xuân Khanh – xã Xuân Sơn – Thị xã Sơn Tây – TP. Hà Nội
 • Điện thoại/Fax: 02433.839.944
 • Email: cscnmtso 7_soldtbxh@hanoi.gov.vn

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 6076/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội

Related posts

Cơ sở cai nguyện ma túy tự nguyện trên toàn quốc (Cập nhập mới nhất)

Dược Sỹ Huyền Ly
5 1 vote
Đánh giá bài viết
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Contact Me on Zalo
0964.08.7275